ArbeidHva er Veien Tilbake Arbeid?

Avdeling Arbeid bistår hovedsakelig deltagere med å skaffe ordinært lønnet arbeid, men kan også bistå med å skaffe arbeidstrening og praksisplass i samarbeid med Nav lokalt. Alle deltagere som har ønske om å komme tilbake til arbeidslivet, eller å begynne å jobbe for første gang, kan kontakte Veien Tilbake Arbeid, uavhengig av hvilket lokallag eller prosjekt man tilhører.

IPS, eller individuell jobbstøtte,er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid. (www.nav.no)

* målet er ordinær, lønnet jobb.

* deltagelse på bakgrunn av deltagers eget ønske.

* individuell jobbstøtte er en integrert del av behandling.

* jobbsøk skjer ut fra deltagers interesser og ferdigheter.

* individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser.

* jobbsøk starter raskt og senest innen 1 mnd.

* systematisk jobbutvikling ut fra deltagers preferanser.

* oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset.

Avd. Arbeid jobber etter IPS-modellen noe som innebærer at du som jobbsøker står i sentrum, og all jobbsøking skjer ut fra dine yrkesønsker og ferdigheter. I tillegg samarbeider vi tett med din Nav veileder, arbeidsgiver og kommunehelsetjeneste. 

i den forbindelse tilbys også rådgivning om økonomiske ytelser, privatøkonomi og gjeld dersom du ønsker dette.

Veien Tilbake Team Arbeid


Sjur Gudmundsen

Prosjektleder VT Arbeid
sjur@veien-tilbake.no
Mobil: 450 12 952

“Jeg har fått et nytt syn på hvor viktig det er å være i aktivitet”


BOMPI